Franci Cesar, izobrazba:

1990 se je vpisal na MF v Ljubljani in 1997 prejel diplomo z nazivom doktor medicine, leta 1999 je opravil strokovni izpit za poklic zdravnik, 1.10.1999 pričel s specializacijo in 2003 opravil s pohvalo specialistični izpit iz interne medicine ter pridobil naziv specialist za interno medicino. 2003 je prejel licenco za delo na področju interne medicine. 2004 je vpisal podiplomski študij iz biomedicine na MF v Ljubljani in redno končal 3. letnik, 2006 bil imenovan za asistenta iz področja interne medicine na MF v Ljubljani, 2005 pa opravil neposreden prehod na doktorski študij, MF v Ljubljani. 7.11.2017 je opravil s pohvalo specialistični izpit iz kardiologije in vaskularne medicine in pridobil strokovni naslov specialist za kardiologijo in vaskularno medicino. Licenca za delo na tem področju mu je bila podeljena 7.11.2017.


Delovne izkušnje: pripravništvo in sekundariat opravil v KC Ljubljana. 1998: V okviru Sekcije za tropsko medicino na medicinski fakulteti trimesečno delo na Madagaskarju v dispanzerju in na terenu med gobavci. O delu med Malgaši je napisal številne reportaže, ki so bile objavljene v časopisih in imel potopisna predavanja po vsej Sloveniji.Od 1999 do 2009 je bil redno zaposlen v Bolnišnici Topolšica (BT) na Internem oddelku. Od 1.3.2000 je občasno opravljal delo zdravnika v neprekinjenem zdravstvenem varstvu v ZD Velenje in ZD Žalec. Od 2003 do 2007 je izvajal redno delo v Enoti intenzivne terapije BT, do leta 2011 občasno. Od 2004 do 2009 dodatno še redna angiološka diagnostika v BT (UZ perif. aa., vv., karotid). Do 2012 je redno opravljal dežurstva v Bolnišnici Topolšica kot zunanji pogodbeni partner, kasneje občasno.

Leta 2007 je pridobil koncesijo za specialistično ambulantno dejavnost kardiologije in odprl prvo zasebno kardiološko ambulanto v območni enoti Ravne na Koroškem.
Stalno podiplomsko izobraževanje vrši doma in v tujini z aktivnimi udeležbami, predavanji za laično in strokovno javnost in večimi objavljenimi deli, sodeluje v različnih raziskavah, objavil je poljudne, strokovne in raziskovalne članke.