Ponudba za izvedbo razširjenih preventivnih menedžerskih pregledov z medicino dela


Razširjen preventivni pregled z medicino dela  je namenjeni predvsem managerjem in poslovnim ljudem za ugotavljanje trenutnega stanja organizma, njegove načetosti oz. ogroženosti s poudarkom na boleznih srca in ožilja, ki so v zahodnem svetu najpogostejši vzrok umrljivosti. Ker je tak šen pregled vodilnih delavcev predpisan z zakonom, ne spada v sistem bonitet.


Opcijske preiskave drugih organskih sistemov  so namenjene dopolnitvi razširjenega preventivnega pregleda z medicino dela.


Ker so razširjeni pregledi nekoliko bolj naporni od osnovnih, potrebna pa je tudi ustrezna časovna logistika med preiskavami, nudimo ugodne pogoje bivanja v sodelovanju s Termami Topolšica.

    External link opens in new tab or window