Ponudba za izvedbo preventivnih zdravstvenih pregledov (managerski pregledi)

 

V naši zasebni specialistični srčno-žilni ambulanti izvajamo poleg rednega dogovorjenega pogodbenega programa z ZZZS tudi preventivne zdravstvene preglede za posameznike, podjetja ali interesna združenja, tudi klube in društva.  Samostojni  internistično – kardiološki preventivni programi A, B, C, D in R (razširjeni)  so namenjeni predvsem managerjem in poslovnim ljudem za ugotavljanje trenutnega stanja organizma, njegove načetosti oz. ogroženosti s poudarkom na boleznih srca in ožilja, ki so v zahodnem svetu najpogostejši vzrok umrljivosti.


  External link opens in new tab or windowPonudba za preventivni zdravstveni pregled


   External link opens in new tab or window